Xây dựng và phát triển hạ tầng

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

- Nhận Tổng thầu EPC, Tổng thầu thi công xây lắp, trang trí nội thất và cung cấp, lắp đặt thiết bị cho các công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, môi trường, hạ tầng kỹ thuật.

-  Trong lĩnh vực Xây lắp, đội ngũ cán bộ thi công xây dựng của Công ty có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Do đó, đáp ứng nhu cầu phát triển của nghành cũng như của xã hội, đội ngũ quản lý và thi công xây dựng của Công ty đã và đang được xây dựng, phát triển mạnh mẽ nhằm phục vụ các mục tiêu trọng điểm, thực hiện giao nhận thầu, tổng thầu EPC đối với các gói thầu xây lắp, lắp đặt máy móc, thiết bị.

-  Cơ cấu tổ chức với lĩnh vực xây lắp bao gồm: Thi công xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, lắp máy điện nước... Do đó Công ty đã được các đối tác tin tưởng giao thực hiện các dự án lớn như: Bệnh viện Trung ương Huế, Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các khối nhà làm việc G và K khu Công nghệ cao Hòa Lạc...