Thông báo nghỉ tết

   THÔNG BÁO

    (Về việc nghỉ tết âm lịch năm 2015)

         - Căn cứ vào Nghị  quyết số 89/NQ-CP  ngày 05 tháng 12 năm 2014
         - Căn cứ vào kế hoạch triển khai công việc của công ty
         Công ty cổ phần phát triển đầu tư Tây Bắc thông báo cho toàn thể cán bộ, công nhân viên được biết như sau:
1. Cán bộ, công nhân viên sẽ nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 15/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015 (tức là từ 27 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi) và thực hiện làm bù vào ngày 14/2/2015 để nghỉ ngày 16/2/2015. Riêng các công trình, dự án đang triển khai thì chỉ huy trưởng căn cứ vào tình hình thực tế và báo cáo về công ty công tác trực ban bảo vệ trước ngày 10/2/2015.
2. Để đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ tết, đề nghị các phòng ban kiểm tra, tắt các dụng cụ sử dụng điện, nước, đóng các cửa sổ của các phòng làm việc. Yêu cầu các bộ phận , phòng ban vệ sinh văn phòng sạch sẽ trước khi nghỉ tết.

         Thông báo này để các phòng ban, toàn thể cán bộ, công nhân viên biết và thực hiện.


Tổng Giám Đốc : Hồ Ngọc Sơn