Phong trào thể thao

Nhân dịp ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/2014 và các ngày lễ dịp cuối năm. Ban chấp hành công đoàn  công ty CP Phát Triển Đầu Tư Tây Bắc,  Tổ chức thành lập đội bóng để giao lưu với các đối tác và tăng cường rèn luyện sức khỏe  cho cán bộ công nhân viên và tạo sân chơi lành mạnh để anh em công ty gần gũi và đoàn kết để xây dựng một tập thể Tây Bắc group lớn mạnh.