Năng lực công ty

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Vốn điều lệ :

2006-2014: Vốn điều lệ: 39.000.000.000đ (Ba mươi chín tỷ đồng).

2015- 2018: vốn điều lệ: 79.000.000.000đ (Bảy mươi chín tỷ đồng)


NĂNG LỰC NHÂN SỰ, MÁY MÓC THIẾT BỊ

I. Nguồn nhân lực

1.1 Xây lắp

Số cán bộ công nhân viên 65 người và 500 công nhân lành nghề. Trong đó: 100%là thạc sỹ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ kỹ thuật, Kiến trúc sư, Kỹ sư kết cấu, Kỹ sư hạ tầng cơ sở, môi trường, Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy lợi, Kỹ sư Công nghệ, Kỹ thuật, cử nhân Kinh tế, kỹ sư Nông nghiệp.

TT

Chuyên ngành

Số lượng

1

Kiến trúc sư công trình, quy hoạch

07

2

Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng

15

3

Kỹ sư điện

02

4

Kỹ sư cấp, thoát nước

03

5

Kỹ sư kinh tế

03

6

Kỹ sư thông gió cấp nhiệt – môi trường

02

7

Kỹ sư cầu đường

12

8

Kỹ sư công trình thủy lợi

02

9

Kỹ sư máy xây dựng

03

10

Kỹ sư đo đạc, khảo sát và kiểm định

03

11

Cử nhân tài chính kế toán

07

12

Cử nhân QTKD

02

13

Cử nhân Luật

01

14

Cử nhân ngoại ngữ

02

15

Cử nhân lao động tiền lương

01

16

Văn thư + thủ quỹ

02

17

Công nhân kỹ thuật

35

18

Công nhân lành nghề, hợp đồng

300

Tổng số:

400 Người

1.2 Tư vấn

           Số chuyên gia tư vấn toàn thời gian là 10 người và mạng lưới chuyên gia bán thời gian. 100% nhân sự tư vấn là tiến sỹ và thạc sỹ chuyên ngành, được đào tạo bài bản tại Mỹ, Canada, Hà Lan, Bỉ, Pháp.

1.3 Thương mại và đầu tư

Tổng số cán bộ chuyên trách là 5 người. 100% tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế và tài chính.

II. Tổ chức sản xuất - Kinh doanh

§  Khối sản xuất - kinh doanh:

          - Thi công xây lắp các công trình       - Ban đầu tư

- Ban kinh doanh                               - Bộ phận nghiên cứu phát triển

§  Khối quản lý:

          - Hành chính nhân sự.                       - Kế hoạch kỹ thuật.

          - Tư vấn & quản lý dự án.                 - Tài chính kế toán.

§  Khối phụ trợ:

          - Bảo vệ, lái xe.                                 - Dịch vụ kỹ thuật.

          - Dịch vụ hợp đồng và mua bán

III. Năng lực đội ngũ cán bộ :

Đội ngũ cán bộ của công ty có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực triển khai thi công xây lắp Công ty đã và đang xây dựng, phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm phục vụ các mục tiêu trọng điểm, thực hiện giao nhận thầu xây lắp, tổng thầu EPC đối với các gói thầu xây lắp, cung cấp và lắp đặt máy móc thiết bị. Đội ngũ của chúng tôi được chia ra thành các nghành nghề : Thi công xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông , hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi thủy điển, điện nước.