Kể từ ngày 1/8/2018, TBG chính thức trở thành đại diện thương mại và đại lý duy nhất của Evonik tại Việt Nam.

Kể từ ngày 1/8/2018, TBG chính thức trở thành đại diện thương mại và đại lý của Evonik tại Việt Nam, và là đại lý duy nhất đối với phân khúc "Hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên, năng lượng sạch, nguyên liệu hiệu suất cao". 
Evonik là tập đoàn công nghiệp mang tính sáng tạo của Đức và là một trong những Công ty hóa chất chuyên biệt dẫn đầu thế giới. Doanh số của Evonik năm 2017 đạt 14.4 tỉ Euro với hơn 36.000 nhân viên tại hơn 100 quốc gia. Evonik chiếm hơn 80% thị phần tại Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêxia từ những sản phẩm dẫn đầu thế giới: năng lượng sạch, nguyên liệu hiệu suất cao, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. 
Các dòng sản phẩm của công ty tập trung vào 4 phân khúc:
- Hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên, các nguồn tài nguyên tái tạo
- Hiệu suất nguyên vật liệu, nguyên liệu thông minh
- Dinh dưỡng và chăm sóc (thực phậm cao cấp và giải pháp thẩm mỹ)
- Công nghệ và cơ sở sản xuất  (bao gồm các phụ gia chuyên biệt trong sản xuất và xây dựng)


TBG sẽ tập trung phát triển phân khúc năng lượng xanh, nguyên liệu hiệu suất cao. Cụ thể cho 3 dòng sản phẩm: