Định hướng phát triển

                                                                                               ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2010 ĐẾN 2020

 I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

- Tối ưu hóa các nguồn lực nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ

-  Gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua mạng lưới các đối tác chiến lược.

-  Ứng dụng những kiến thức cập nhật thông qua các dự án lớn

-  Nhân sự chất lượng cao: áp dụng các chính sách đãi ngộ cạnh tranh để thu hút nhân lực chất lượng cao.

II. VỀ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

-  Chủ động và liên doanh liên kết với các Tổng công ty lớn để triển khai các Dự án lớn.

-  Thiết lập mạng lưới các nhà cung cấp trong vai trò tổng thầu, nâng cao năng lực để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và các dịch vụ có chất lượng cao với giá cạnh tranh nhất.

-  Thành lập một số chi nhánh tại các tỉnh thành để tiếp cận thêm nhiều thị trường mới phục vụ cho sự phát triển kinh doanh của Công ty.

III. VỀ TÀI CHÍNH


-   Thiết lập các quan hệ chiến lược với các định chế tài chính nhằm gia tăng năng lực tài chính trong các dự án cần nguồn vốn sẵn sàng.

-  Dự kiến trong giai đoạn 2015-2018, nâng vốn điều lệ lên mức 100 tỷ đồng.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

-  Xây lắp

+       Tổng thầu EPC uy tín

+     Các công trình đáp ứng về chất lượng tiến độ thi công, tiết giảm chi phí vận hành

+     Đảm bảo an toàn lao động và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

-  Thương mại đầu tư

+     Thiết lập mạng lưới các nhà cung cấp uy tín chất lượng nhằm phát huy vai trò là tổng thầu Xây lắp, cung cấp máy móc thiết bị, đầu tư, kinh doanh... và có mối quan hệ với các nhà cung cấp lớn.

+     Đầu tư vào các dự án mang tính lợi nhuận cao thông qua quá trình hợp tác với các đối tác chiến lược.

-  Tư vấn quản trị và M&A ( mua bán sáp nhập)

Tư vấn quản trị:

-      Các mô hình quản trị trong doanh nghiệp đáp ứng các chuẩn mực quốc tế

-      Các mô hình định lượng rủi ro trong hoạt động tài chínhtheo chuẩn mực quốc tế

Các hoạt động kết nối đầu tư và M&A:

-      Tìm kiếm các nhà đầu tư trong và ngoài nước cho các đối tác Việt Nam và ngược lại.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

"Chất lượng, uy tín, hiệu quả là cách tiếp thị tốt nhất trong cơ chế thị trường nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

với chất lượng tốt nhất và nhanh nhất"

Để đạt được chính sách nêu trên, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Tây Bắc luôn luôn phấn đấu để thực hiện các mục tiêu dưới đây:

1.     Kỷ luật lao động

2.     Tiết giảm chi phí

3.     Nâng cao năng lực chuyên môn

4.     Ứng dụng các thành tựu Khoa học – kỹ thuật vào công tác nghiên cứu và triển khai các dự án.

Tất cả vì chất lượng và thoả mãn yêu cầu cao nhất của khách hàng, đó là trách nhiệm của mỗi thành viên trong Công ty./.